top of page

OPEN lifestyle  SPACE

 

LIFESTYLE je slovo, na ktoré sme si zvykli ako na iné cudzie slová, a s ktorým sa stretávame v tých najrozličnejších súvislostiach. Veď životný štýl je to, ako žijeme, kde žijeme, ako bývame, ako sa obliekame, ako sa prejavujeme, čomu sa venujeme aj v našom voľnom čase – čo nám robí radosť – a čo najradšej nechávame pomimo.

Náš OPEN lifestyle SPACE chce byť otvorený aj pre aktivity, ktoré súvisia s našim životným štýlom.

Chceme spojiť príjemné s užitočným a napríklad učiť sa cudzie jazyky v prirodzene cudzojazyčnom prostredí nášho OPEN SPACE, v príjemnej spoločnosti, pri káve, pri čaji – alebo v rámci štrikovania, vyšívania a iných aktivít, ktoré robíme radi. Budeme aj s odborníkmi diskutovať o zdravom životnom štýle a o možnostiach, ktoré ponúka moderná doba. Radi by sme sa venovali oživovaniu tradícií nášho regiónu napríklad aj v oblasti jednoduchých remesiel a ručných prác a podľa požiadaviek budeme organizovať aj takéto kurzy.

 

bottom of page