top of page

Kurzy kreslenia a keramiky

 

Pozývame Vás na KURZ KRESLENIA pre dospelých v príjemnom prostredí

OPEN SPACE - 3L Center na Pluhovej 25 v Bratislave

pod vedením pedagóga, dizajnéra a výtvarníka Mgr. art. Martina Bu ArtD. 

Kreslenie zátiší, objektov, portrétov , figurálne kresba a prípravné kurzy na umelecké VŠ.

Technika – ceruzka, tuš, uhlík, hrudka, farbičky.

 

Na kurz si treba priniesť dosku na kreslenie ( formát A3), ceruzky a plastickú gumu

Termín kurzu:  Každý štvrtok 17:30 – 19:45 h

Miesto kurzu: OPEN SPACE, Pluhová 25, Bratislava

Cena :  20 Euro – 3 vyučovacie hodiny

Minimálny počet  4 osoby na kurz, maximálny počet 8 osôb na kurz.

 

KURZ KERAMIKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We invite you to drawing courses for adults in the pleasant surroundings of

OPEN SPACE - 3L Center in Pluhová Street  25 in Bratislava

under the direction of the teacher, designer and graphic artist Mgr. art. Martina Bu ArtD. 

Drawing of still lifes, objects, portraits, figurative drawing and preparatory

courses for studies in academy of art.

Please bring with you a drawing board (format A3), pencils and a plastic rubber.

Time: every Thursday 5: 30 p.m. - 7: 45 p.m.

Place: OPEN SPACE,  Pluhová 25, Bratislava

Price: 20 Euro per lesson

Minimum number of persons 4, maximum number 8 persons  per course.

 

designbumartin@gmail.com

 

Design by Martin  Bu   Design by Martin Bu   Design by Martin Bu   Design by Martin Bu

bottom of page