top of page

“Zásada oko za oko oslepí celý svet”

(M. Gandhi)

 

 

Občianske združenie Consensus bolo založené v roku 2007 s cieľom  pomôcť jednotlivcom a skupinám v procese sebapoznávania a tak prispieť  k rozvoju osobnosti a obohateniu života.

Na našej stránke sa môžete oboznámiť s filozofiou a možnosťami nami aplikovanejmetódy

Nenásilnej Komunikácie.

www.nenasilnakomunikacia.eu


Vzdelávací program „Nenásilná komunikácia“ je akreditovaný Ministerstvom školstva ako dalšie vzdelávanie (č.2954/2009/255/1). Naše programy dosiaľ úspešne absolvovalo viac ako 500 účastníkov.

www.consensus.sk

 

 

 

 


 nkomunikacia@gmail.com


Tel.: 00421 905/997053, 00421 905/489624, Consensus, s.r.o., Blažov 100, 92901 Kútniky
Konateľky: Ing. Eva Pénzesová, Mgr. Andrea Lánczos

 

 

bottom of page